Ga naar de inhoud

Hoe verloopt een bouwproces?

Een goede voorbereiding is het halve werk!

Natuurlijk moeten we eerst weten wat we gaan bouwen. Dat klinkt als een open deur, maar een zorgvuldige voorbereiding betekent weinig veranderingen tijdens de bouw en voorkomt daardoor dat de kosten oplopen.

 

Allereerst moeten uw wensen en ideeën worden vertaald in bouwtekeningen en bestek. Voor nieuwbouw of aanbouw kiest u daarvoor zelf een architect of u vraagt of wij dit voor u willen verzorgen.

Bouwtekening
IMG_6959

Voor renovatie of verbouw kunnen wij de werktekeningen maken, voorzien van de correcte maatvoering, vereiste bouwkundige constructies en passende materialen. Vanzelfsprekend worden deze werktekeningen terdege met u doorgesproken en we beginnen pas als u akkoord bent.

De bouwtekeningen kaderen uw wensen en ideeën en maken voor alle partijen duidelijk wat nu precies de bedoeling is en hoeveel tijd en geld dat gaat kosten. Deze eerste stap is namelijk noodzakelijk om een goede begroting te kunnen maken. Immers, we kennen dan de materiaalkeuze, de mate van afwerking, de bouwkundige consequenties en hoeveel tijd is vereist om uw wensen werkelijkheid te laten worden.

Bij nieuwbouw of grootschalige verbouw dient een bouwvergunning door de gemeente te worden afgegeven. Ook dit proces kunnen wij voor u begeleiden.

Nadat overeenstemming met u is over het gewenste bouwresultaat tegen welke kosten en op welke termijn, én de juiste vergunningen zijn verkregen, gaan we van start. We leggen alles keurig vast in een definitieve begroting en de gemaakte afspraken worden eveneens schriftelijk bevestigd.

 

Gedurende de bouw hebben we regelmatig overleg met u over de voortgang en of alles naar wens is. Ervaring leert dat, naarmate de bouw vordert, de opdrachtgever ondanks de voorbereiding toch vaak aanvullende wensen heeft door voortschrijdend inzicht of nieuwe ideeën. Wij geven u vooraf inzicht in de prijs van het door u gevraagde meerwerk, zodat u kunt beoordelen of dit binnen uw budget past.

IMG_5031

Het bouwproces wordt afgesloten met de formele oplevering, waarbij we gezamenlijk in ogenschouw nemen of hetgeen is bereikt binnen de gemaakte afspraken valt.

Maar ook daarna kunt u ons altijd bereiken, nazorg staat bij ons hoog in het vaandel.