Ga naar de inhoud

Duurzaamheid

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet zowel bij het ontwerp van een gebouw gebeuren als tijdens de bouw zelf, alsook bij verbouw, renovatie of sloop. Zeer actueel daarbij is beperking van de stikstof-uitstoot waar mogelijk en het bouwen op niet-vervuilde grond met respect voor flora en fauna of – indien nodig – compensatie daarvoor.

Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het toekomstig gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling. Dat betekent een hoge mate van isolatie en keuze voor energiezuinige installaties.

Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk. Denk bij duurzaam bouwen aan het volgende:

  • Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw.
  • Kies bij het ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
  • Houd waar mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop.
  • Maar kies niet te snel voor sloop. Bekijk eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie.
  • Kies een ontwerp dat later makkelijk is aan te passen aan nieuwe of veranderde wensen.
  • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.
  • Kies voor installaties die niet alleen energiezuinig zijn, maar ook eenvoudig of intuïtief te bedienen.